Styrelsen och kommittéer

Styrelsen

 

 

 

 Styrelsesuppleanter

 
Revisorer

 
Revisorssuppleant

Honungsbedömnings kommitté:

 

 
Sjukdomskommitté:

 

Hygienkommitté:

 
Stugvärdar:

 

 Presskommitté

 
Festkommitté:

 

Valberedning:

 

Ombud till länsförbundet:

 

 

 
Ersättare för ombud till
länsförbundet:


 

Thomas Johansson
Ralf Ebere
Rolf Svantesson
Lars Öhberg
Patrik Granat
Lars Nolberger
Mikael  Eriksson

Karin Cevebro
Katarina Olofsson

Bert Eriksson
Anders Cederberg 

Janette Larsson

Bengt Broo
Rune Balder
Göran Davidsson
Rolf Svantesson


Anders Bergström
Kurt Classon


Arja Bergström
Lars Öhberg

Birgitta Classon
Rolf Svantesson
Kurt Classon

Lars Nolberger
Rolf Svantesson

Lars Nolberger

Åsa Arvidsson

Rune Balder
Martin Isaksson
Mikael Eriksson

Thomas Johansson
Lars nolberger
Ralf Ebel
Lars öberg
Rolf Svantesson


Karin Cevebro

Katarina Olofsson

 

ordförande
kassör

Sekreterare 

 vice ordförande

 


 

 

 

 sammankallande

 

 

sammankallande

 

 

 

 

 

 

 sammankallande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

0732671152
0506-14314
070-8832883
0703551189
0706989134
07064242360702445333
07036782770704271124
0703551189

050135117