Styrelsen och kommittéer

Styrelsen

 

 

 

 
Revisorer

 
Revisorssuppleant

Honungsbedömnings kommitté:

 

 
Sjukdomskommitté:

 

Hygienkommitté:

 
Stugvärdar:

 

 Presskommitté

 
Festkommitté:

 

Valberedning:

 

Ombud till länsförbundet:

 


 

Thomas Johansson
Ralf Ebel
Rolf Svantesson
Lars Öhberg
Jan Erik Söderberg
Lars Nolberger
Mikael  Eriksson


Bert Eriksson
Anders Cederberg 

Janette Larsson

Bengt Broo
Rune Balder
Göran Davidsson
Rolf Svantesson


Anders Bergström
Kurt Classon


Arja Bergström
Lars Öhberg

Birgitta Classon
Rolf Svantesson
Kurt Classon

Lars Nolberger
Rolf Svantesson

Lars Nolberger

Åsa Arvidsson

Rune Balder
Martin Isaksson


Thomas Johansson
Lars nolberger
Ralf Ebel
Lars öberg
Rolf Svantesson
Mikael Eriksson

 

ordförande
kassör

Sekreterare 
ombud distriktet 
 vice ordförande

 


 

 

 

 sammankallande

 

 

sammankallande

 

 

 

 

 

 

 sammankallande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

0732671152
0506-14314
070-8832883
0703551189
0706420959
0706989134
07064242360702445333
07036782770704271124
0703551189


0732671152