Det blir resa till Litauen i år igenBiodlarresa  den 18 Maj

till Mantorp  Cloetta  och Brunnby musteri  om vi hinner så åker vi till Motala  motor museum
 
Buss och Mat på Brunnby musteri  300 kronor


bussen lämnar Mariestad kl 07,45 ca till Mantorp  

det finns 60 platser  bussen
varje medlem får bjuda med en person till samma pris  
men platserna går i första hand till medlem i Biodlarna Mariestad.

Mariestads Biodlareförening


1,2 Thomas j Eva-Lena k
3,4 Rolf   sang svantesson
5,6 Martin Isaksson
7,8 Gunilla, Lennart  Lundholm
9,10 Arja. Anders Bergström
11 Lars Norberger
12,13 Margareta Jan-Erik Söderberg
14,15 Hannele Olavi Sire`n
16,17 Rune Balder
18,19 Lars Öberg
 20,21 Bert , Mikael Eriksson