Biodlarmentorer

Vi hjälper till och stöttar ny biodlare i sin bigård

Lars Öberg           Töreboda       0703-55 11 89
Rolf Svantesson   Tidavad         0708-83 28 83
Anders Bergström Mariestad     0703-67 82 77
Thomas Johansson  Gullspång  0732-67 11 52
Lars Norberger      Mariestad     0706-42 42 36