Aktuellt nu är att anmäla uppställningsplats för sina bin


Detta kan göras via blankett som finns i Bitidningen nr 2,  2018.
Du kan också gå in
jordbruksverket.se.
Där kan du antingen fylla i direkt eller ladda hem blankett  
V16.
Detta skall gärna göras innan 31 mars.
En av orsakerna till denna anmälan, och kanske den viktigaste, är bitillsynen skall veta var det finns bin ur smittspridningssynpunkt av eventuella bisjukdomar. T.ex. Amerikansk yngelröta.


Så anmäl nu. Detta skall göras vart tredje år om jag minns rätt.

Ytterligare en anledning ser du nedan. Det finns säkert fler bra anledningar.

Förhindra GMO grödor genom biodling


Läste just på jordbruksverkets hemsida att de ej ger tillstånd till GMO-odling eller GMO-försök av potatis och oljekål om det finns en registrerad bikupa inom 3 km radie!

Det betyder att DU med din bikupa kan stoppa GMO-odling på åkern bredvid 
Har du registrerat dina kupor om inte gör det på länken  till jordbruksverket nedan.


http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/faltforsok/2016arsfaltforsok.4.74407ba11538176446f2d5e3.html