Kommihåg att anmäla uppställningsplats för sina binDu kan  gå in
jordbruksverket.se.
Där kan du antingen fylla i direkt eller ladda hem blankett  
V16.

Så anmäl nu. Detta skall göras vart tredje år om jag minns rätt.

Ytterligare en anledning ser du nedan. Det finns säkert fler bra anledningar.

Förhindra GMO grödor genom biodling


Läste just på jordbruksverkets hemsida att de ej ger tillstånd till GMO-odling eller GMO-försök av potatis och oljekål om det finns en registrerad bikupa inom 3 km radie!

Det betyder att DU med din bikupa kan stoppa GMO-odling på åkern bredvid 
Har du registrerat dina kupor om inte gör det på länken  till jordbruksverket nedan.


http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/faltforsok/2016arsfaltforsok.4.74407ba11538176446f2d5e3.html